ชลบุรี # อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมคณาจารย์ มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ 2564 นายณพล บริบูรณ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก และที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร (มีคลิป)

ชลบุรี # อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมคณาจารย์ มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ 2564 นายณพล บริบูรณ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก และที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=NfSXj7qqk4w[/embedyt]

 

# เวลา 10.00 น.วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ สำนักงานสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร

ได้นำกระเช้าของขวัญ เข้ามาอวยพรปีใหม่2564 นายณพล บริบูรณ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออกและที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร โดยทางอธิการมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมกับนายกสมาคมสื่อมวลชนฯและสื่อมวลชนได้มีการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องงานประชาสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนและมหาวิทยาลัยบูรพา

เพื่อเผยแพร่งานกิจกรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น สำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษา”เพชรบูรพา” แห่งภาคตะวันออก ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มีผลงานอย่างมากมาย เปิดระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีทั้งคณะแพทย์ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ฯลฯ เป็นสถาบันการศึกษาที่ผู้ปกครองทั่วประเทศมีความต้องการอยากจะให้บุตรหลานของตัวเองเข้ามารับการศึกษาเป็นอย่างมากที่สุด

# วิรัช หนูขาว ภาพ/ข่าว

Related posts