ชลบุรี-เนื่องด้วยได้ตรวจพบคนต่างด้าวติดเชื้อโรคโควิด 19

ชลบุรี-เนื่องด้วยได้ตรวจพบคนต่างด้าวติดเชื้อโรคโควิด 19

 

ที่สำนักงานจังหางานจังหวัดชลบุรี ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ได้เข้าดำเนินการสอบสวนควบคุมโรค ติดตามผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ให้ได้รับการตรวจหาเชื้อในวันนี้ และจะดำเนินการค้นหาเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด เพื่อนำมารักษากักตัวไว้ไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

ดังนั้น ท่านที่เดินทางไปสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี และร้านค้าหน้าสำนักงาน และหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ขอให้ไปตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านท่าน ทั้งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีจะหยุดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจะแจ้งวันเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากสอบสวนควบคุมโรคแล้วเสร็จ

 

ถึงแม้จะพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดชลบุรีน้อยลงแต่ยังคงมีผู้ติดเชื้อเล็ดลอดหลงเหลืออยู่ และอาจจะมีผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากจังหวัดอื่น จะต้องมีการค้นหาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขอให้ประชาชนยังคงมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง
# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสกืต้องใส่ สแกนไทยชนะ

#ชีวิตวิถีใหม่สู้ภัยโควิด
#ชลบุรีสู้ๆชลบุรีต้องชนะ

 

นพ.วิชัย ธนาโสภน
นพ.เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

Related posts