จันทบุรี#ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีออกประกาศผ่อนคลายร้านค้า ห้างสรรพสินค้า นั่งรับประทานได้ ตามปกติแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน หลังสถานการณ์โควิดจันทบุรีเริ่มคลี่คลาย (มีคลิป)

จันทบุรี#ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีออกประกาศผ่อนคลายร้านค้า ห้างสรรพสินค้า นั่งรับประทานได้ ตามปกติแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน หลังสถานการณ์โควิดจันทบุรีเริ่มคลี่คลาย

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้สำคัญและความร่วมมือ ระมัดระวังปฏิบัติตัวตามราชการ อย่างไรก็ดี แม้สถานการณ์ขณะนี้จะดีขึ้นตามลำดับยังแนะนำให้สวมใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยออกจากบ้านพัก 100 % เว้นระยะห่าง ล้างมือ พร้อมขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทำงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละจนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้สถานการณ์ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะนี้จังหวัดได้ออกประกาศ ผ่อนคลายข้อกำหนด

โดยให้ดำเนินกิจกรรมบางประเภท ได้แก่ ให้สามารถเปิดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทภายในสถานที่ดังกล่าว รวมถึงห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ซุปเปอร์สโตร์ ศูนย์แสดงสินค้าก็ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ โดยทั้งร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มห้างสรรพสินค้า ต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน และจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


จันทบุรีออกประกาศผ่อนคลายร้านค้า ห้างสรรพสินค้า นั่งรับประทานได้ ตามปกติแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน หลังสถานการณ์โควิดจันทบุรีเริ่มคลี่คลาย
นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้สำคัญและความร่วมมือ ระมัดระวังปฏิบัติตัวตามราชการ อย่างไรก็ดี แม้สถานการณ์ขณะนี้จะดีขึ้นตามลำดับยังแนะนำให้สวมใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยออกจากบ้านพัก 100 % เว้นระยะห่าง ล้างมือ พร้อมขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทำงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละจนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้สถานการณ์ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะนี้จังหวัดได้ออกประกาศ ผ่อนคลายข้อกำหนด โดยให้ดำเนินกิจกรรมบางประเภท ได้แก่ ให้สามารถเปิดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทภายในสถานที่ดังกล่าว รวมถึงห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ซุปเปอร์สโตร์ ศูนย์แสดงสินค้าก็ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ โดยทั้งร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มห้างสรรพสินค้า ต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน และจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

# ไตรรงค์ มีทับทิม รายงาน

Related posts