สระแก้ว- ฉก.ตาพระยา ทำการลงพื้นที่สำรวจแหล่งพักพิงของแรงงานต่างด้าวเพื่อให้แรงงานลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย (มีคลิป)

สระแก้ว- ฉก.ตาพระยา ทำการลงพื้นที่สำรวจแหล่งพักพิงของแรงงานต่างด้าวเพื่อให้แรงงานลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

*****เช้าวันนี้ พ.อ.เฉลิมเกียรติ ศิริสมบูรณ์ รอง ผบ.ฉก.ตาพระยา ร่วมกับ พ.ต.อ.วัฒนชัย แสงฤทธิ์ ผกก.ตาพระยา พ.ต.อ.ธีระพงษ์ ศักดานุศาสน์ ผกก.สภ.บ้านทัพไทย พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 อำเภอตาพระยาและจนท.สาธารณสขอำเภอตาพระยา ทำการลงพื้นที่สำรวจแหล่งพักพิงของแรงงานต่างด้าว เพื่อรวบรวมข้อมูลและประชาสัมพันธ์เรื่อง ให้แรงงานต่างด้าวให้ไปลงทะเบียน แสดงตนแจ้งความประสงค์ที่จะอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน ผ่านทางระบบอีเล็กทรอนิคส์ ภายในวันที่ 13 ก.พ.64 เพื่อให้นายจ้างและคนต่างด้าวทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการขออนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในพื้นที่ อ.ตาพระยา จำนวน 6 พื้นที่ ดังนี้


*****พ.อ.เฉลิมเกียรติ ศิริสมบูรณ์ รอง ผบ.ฉก.ตาพระยา กล่าวว่า มี1.ชวนชมพืชผล
บริเวณพิกัด TA.627499 เลขที่ 52 ม.1 บ.ตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มีแรงงานชาว กพช.จำนวน 18 คน ลงทะเบียนเรียบร้อย 2.ฉัตรทองการเกษตร
บริเวณพิกัด TA.636500 เลขที่ 189/1 ม.1 บ.ตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มีแรงงานชาว กพช.จำนวน 2 คน ลงทะเบียนเรียบร้อย และเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ 3.มั่งมีพืชพล บริเวณพิกัด TA.676614 เลขที่ 79 ม.3 บ.ตาพระยา ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มีแรงงานชาว กพช.

4.เทพมารดา บริเวณพิกัด TA.681613 เลขที่ 223 ม.3 บ.โคกระกา ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มีแรงงานชาว
5.ลานพลังชัย บริเวณพิกัด TA.611445 เลขที่ 314 ม.1 บ.เนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มีแรงงานชาว 6.บริษัท ที คิว อินดัสทรีสตาร์ช จำกัด บริเวณพิกัด TA.560425 เลขที่ 9 ม.1 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
มีแรงงานชาว กพช. ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยในวันนี้ จะดำเนินการในพื้นที่ อ.โคกสูงต่อไป


***ขอบคุณภาพ/ข่าว ฉก.ตาพระยา /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts