“สภาทนายความ” ย้ำให้ทนายความปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีและการช่วยเหลือประชาชนให้มากขึ้น ในช่วง โควิด 19

“สภาทนายความ” ย้ำให้ทนายความปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีและการช่วยเหลือประชาชนให้มากขึ้น ในช่วง โควิด 19

 

ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาส “วันทนายความ” ประจำปี 2564 โดยในปีนี้มีอดีตนายกสภาทนายความ , นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย , อุปนายกฯ และผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมพิธี ก่อนร่วมกันทำพิธีมอบโล่ทนายความอาสาดีเด่น ให้แก่ทนายความอาสา ที่ผ่านการคัดเลือก 10 คน พิธีมอบเงินกองทุนบุตร ธิดาทนายความ และพิธีมอบรางวัลสลากบำรุงกาชาด

ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ ระบุว่า ที่ต้องการฝากถึงทนายความในปีนี้ คือให้ทนายความปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและช่วยเหลือสังคมมากขึ้น เนื่องจากช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา มีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการยุติธรรม เพื่อแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวก ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาเรื่องขาดความรู้ทางข้อกฎหมาย และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม พร้อมกันนี้ยังฝากให้ทนายความตรวจสอบรายละเอียดทางข้อกฎหมายให้รอบคอบ ก่อนให้ความช่วยเหลือ

เดชา สุวรรณสาร ภาพ/ข่าว

Related posts