ชลบุรี-นายกเมืองมอบเสื้อใหม่ให้พี่วินเกาะล้านร่วมสร้างภาพลักษณ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวกำลังกลับมา

การท่องเที่ยวกำลังกลับมา! นายกเมืองพัทยามอบเสื้อผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างให้พี่วินบ้านเกาะล้านกว่า 120 ตัว ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยาพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด

 

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยดีขึ้น จังหวัดชลบุรีได้เปลี่ยนสีพื้นที่เป็นสีเหลือง ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในระบบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท้องถิ่นเริ่มขยับตัวกันมากขึ้น โดยเฉพาะเมืองพัทยานั้นบรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มจะกลับมามีสันสันอีกครั้งหลังภาครัฐได้ควบคุมสถานการณ์การแรพ่ระบาดของโรคได้อย่างต่อเนื่องนั้น

ล่าสุด วันที่ 26 ก.พ.64 มีรายงานว่า นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณธผู้บริหารเมืองพัทยา และคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่บ้านเกาะล้าน เพื่อมอบเสื้อให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างบนเกาะล้านรวมทั้งสิ้น 122 ตัว พร้อมทั้งถุงยังชีพ เพื่อเป็นกำลังใจในการฝ่าฟันวิกฤตโควิดและร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่กำลังกลับมาอีกครั้ง

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวบนเกาะล้านถือว่าดีมากๆ มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการนับหมื่นคน ทำให้ธุรกิจโรงแรมที่พักบนเกาะล้านถูกจับจองแทยจะร้อยเปอร์เซ็นต์ การส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็เป็นเหมือนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวเพื่อแสดงความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่กำลังกลับมาอีกด้วย

ภาพ/ข่าว-ฐานภัทร อะเวลา ( เอก ชลนิวส์) สัมภาษณ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการชลนิวส์ ทีวี online รายงานจากศูนย์ข่าวชลนิวส์ ทีวี online 8/68 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 087-6142444

Related posts