ชลบุรี#เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เปิดประชุมสภาหลังคณะกรรมการเลือกตั้งรับรอบผล มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประดับขีดเครื่องหมายอินธนู และมอบโนบายการทำงานคณะผู้บริหารเทศบาล (มีคลิป)

ชลบุรี#เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เปิดประชุมสภาหลังคณะกรรมการเลือกตั้งรับรอบผล มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประดับขีดเครื่องหมายอินธนู และมอบโนบายการทำงานคณะผู้บริหารเทศบาล

เมื่อเวลา15.00น.(9มิ.ย.64) ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายธนะพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และปลัดเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานประดับขีดเครื่องหมายอินธนู โดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมแสงความเคารพด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว

ก่อนที่จะทำการประดับขีดเครื่องหมายอินธนู แก่คณะผู้บริหารเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นำโดย นายธนะพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รองนายกเทศมนตรี 4 คนประกอบด้วย นายสุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย นายมานะ ฉิมชา นางนัยนา จุ่งพิวัฒน์ นายสุพจน์ เย็นใจเฉื่อย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 2 คน นางสาวศรีนวล โพธิ์นาค ,นายวริศพันธ์ ทัตศิริวีรภัทร ด้านนายประจวบ วัฒนา ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายวิมล จันทร์ยิ้ม รองประธานสภา นางจีรนันท์ เกตุสาลี เลขานุการสภา พร้อมติดเครื่องหมายอินธนู แก่สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต ตามลำดับ


นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ด้านนายธนะพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ได้ได้ขานรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เรื่องการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ไวรัสโควิด 19 โดยเทศบาลเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อวัคซีนหากรัฐบาลและกระทรวงมหาไทยมีหนังสือคำสั่งให้ท้องถิ่นสามารถซื้อวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนได้

ชำนาญ/ศรีราชา

Related posts