สระแก้ว-เปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน CCC : Covid Care Center รองรับผู้ป่วยพ้นระยะการแพร่เชื้อมาพักคอยเพื่อให้ครบระยะเวลาการรักษา

สระแก้ว-เปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน CCC : Covid Care Center รองรับผู้ป่วยพ้นระยะการแพร่เชื้อมาพักคอยเพื่อให้ครบระยะเวลาการรักษา

 


*****วันนี้ (19 ก.ค.) นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน CCC : Covid Care Center เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ไม่ต้องใช้ออกซิเจนและผู้ป่วยพ้นระยะการแพร่เชื้อมาพักคอยเพื่อให้ครบระยะเวลาการรักษา ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระแก้วได้ให้แต่ละอำเภอจัดทำศูนย์ดูแลโควิดชุมชนดังกล่าวทั้ง 9 อำเภอ โดยที่อำเภอเมืองสระแก้วใช้สนามมวย อบจ.สระแก้วมีเตียงรองรับจำนวน 100 เตียง อำเภอวังน้ำเย็น กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 127 จำนวน 50 เตียง อำเภอคลองหาด หอประชุมอำเภอคลองหาด 20 เตียง อำเภอวัฒนานคร โรงพยาบาลวัฒนานคร สาขาแพทย์แผนไทย 20 เตียง อำเภอตาพระยา ศาลาอเนกประสงค์วัดตาพระยา 30 เตียง อำเภอเขาฉกรรจ์ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ 30 เตียง อำเภอโคกสูง อาคารโกดังสินค้า จุดผ่อนปรนการค้าบ้านโนนหมากมุ่น 20 เตียง อำเภออรัญประเทศ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 126 50 เตียงและอำเภอวังสมบูรณ์ หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์มีเตียงรองรับจำนวน 30 เตียง


*****นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จังหวัดสระแก้ว โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้วมีนโยบายนำกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยชาวจังหวัดสระแก้วกลับมาเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 เข้ารับการกักตัวและเข้ารับการรักษาให้ทั่วถึง จึงจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ภายในจังหวัด เพื่อรองรับประชาชนชาวสระแก้วและการจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิดชุมชน CCC : Covid Care Center ก็เป็นแนวทางหนึ่งของจังหวัดเพื่อรองรับการดูแลรักษาต่อผู้ป่วยในพื้นที่ตนเอง พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้แต่ละชุมชนร่วมเฝ้าระวังและมีมาตรการกักตัวผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ไม่ให้นำเชื้อเข้าไปติดครอบครัวและระวังอย่างตั้งวงสังสรรค์หรือไปร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ทั้ง งานศพ งานบวช เพราะอาจแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้ และอยากให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามมาตรการของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่เชื้อในครอบครัวและชุมชน


***/ภาพ ประจัก สารการ/ข่าว สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts