ชลบุรี# สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา นำประชาชนจิตอาสา ร่วมประสานพลังทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมทำความดีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชการที่9 (มีคลิป)

ชลบุรี# สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา นำประชาชนจิตอาสา ร่วมประสานพลังทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมทำความดีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชการที่9

เมื่อเวลา09.30น.วันทึ่13 ตุลาคม2564 นายสงกรานต์ ภาชนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยประสิทธิ์ อินทรักษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ตำบลบึง นำกลุ่มจิตอาสาในเขตตำบลบึง อำเภอศรีราชาทำกิจกรรมความดีต่อเนื่อง “ทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อน้อมเกล้าอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

โดยได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทำความดีด้วยกายและวาจา บำเพ็ญประโยชน์ปรับแต่งภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาดแหล่งสถานที่สาธารณะ ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ถางหญ้าตามถนนสายโรงกุ้ง-หนองปรือ ทั้ง2ฝั่งรวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 2 กิโลเมตรทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกรำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของพระองค์ ที่ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ชำนาญ/ศรีราชา

Related posts