จ.นครนายก : จัดพิธีวางพวงมาลา พร้อมกล่าวน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จ.นครนายก : จัดพิธีวางพวงมาลา พร้อมกล่าวน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก/ประธานแม่บ้านมหาดไทย และข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลา พร้อมกล่าวน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเยี่ยมชมนิทรรศการ การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครนายก บริเวณหน้าโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครนายกหลังใหม่ พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณตลาดเกษตรกร ลานด้านหน้าทางเข้าศาลากลางจังหวัดนครนายก ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts