ระยอง # วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา จังหวัดระยองได้จัดให้มีการทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการตำรวจผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ล่วงลับไปแล้ว

ระยอง # วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา จังหวัดระยองได้จัดให้มีการทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการตำรวจผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ล่วงลับไปแล้ว

#สถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา จังหวัดระยองโดย พันตำรวจเอก วุฒินันท์ จันทร์สว่าง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา และข้าราชการตำรวจ ได้จัดทำบุญตักบาตรถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยมี นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอเขาชะเมา ดร.โนชญ์ ชาญด้วยกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา และรองประธาน กต.ตร.สภ.เขาชะเมา กรรมการ กต.ตร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเขาชะเมา นายกสมาคมกู้ภัยเขาชะเมา และประชาชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จนเสร็จพิธี

#/ ภาพ/ข่าว ดร.โนช ชาญด้วยกิจ รายงาน

Related posts