#ชลบุรี คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท พิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี และ One Academy Chonburi ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่มืออาชีพ

#ชลบุรี คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท พิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี และ One Academy Chonburi ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่มืออาชีพ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ดร.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ คณบดีคณะดนตรีและการแสดง ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ นายพิเชษฐ กลั่นชื่น เจ้าของบริษัท พิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี และ นางสาวชลธิชา ฐิติวร ผู้จัดการ One Academy Chonburi โดยมี นายไพบูลย์ โสภณสุวภาพ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ คณะดนตรีและการแสดง ลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา


การลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เพื่อร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมมือพัฒนาคน พัฒนาหลักสูตร ด้านนาฏศิลป์ และร่วมมือกันจัดการศึกษาทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่คณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านนาฏศิลป์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสร้างสรรค์และวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศไทยในทุกมิติ

ทั้งนี้ บริษัทพิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและประสบผลสำเร็จในการผลิตนักเต้นระดับโลก และ บริษัท One Academy Chonburi เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับแวดวงดนตรีและการแสดงที่มีชื่อเสียงในประเทศอีกด้วย

#ภาพ/ข่าว นภชนก เหมือนนามอญ ณพล บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ ชลนิวส์ทีวีออกไลน์ อำนวยการผลิต 087-6142444 สำนักงานเลขที่ 8/68 ซอย 3 หมู่ 2 ต เสม็ด อ เมือง จ ชลบุรี 20000.

Related posts