สระแก้ว-จนท.ลงพื้นที่ค้นหาคนไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด (มีคลิป)

สระแก้ว-จนท.ลงพื้นที่ค้นหาคนไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด

*****อำเภอคลองหาดร่วมมือกับเทศบาลตำบลคลองหาดลงพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน พบปะพูดคุยทำความเข้าใจสำรวจข้อมูลเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับพ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยกัมพูชา เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน


***** ที่ ตลาดการค้าชายแดนจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน (ตลาดศรีเพ็ญ บ้านเขาดิน) ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอคลองหาด มอบหมายให้ นายศุภกร มูลกะศก กำนันตำบลคลองหาด ประสานความร่วมมือกับ เทศบาลตำบลคลองหาด พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลคลองหาด ลงพื้นที่พบปะพูดคุยทำความเข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับพ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยกัมพูชาและลูกจ้างชาวกัมพูชา พร้อมกันนี้ได้ทำการสำรวจข้อมูล กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและลูกจ้างที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19


***** เพื่อเชิญชวนให้ไปฉีดวัคซีนที่ทางโรงพยาบาลคลองหาดเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับแรงงานต่างด้าว ทุกสัญชาติ ที่ขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียน ( ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ) ณ สมาคมชาวไร่อ้อย ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด ตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดประเทศและจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินต่อไป.

***ภาพ/ข่าว วีระยุทธ สารการ /บูรพทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts