ภาครัฐร่วมกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและขยายเครือข่าย

ภาครัฐร่วมกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและขยายเครือข่าย

วันนี้ ที่โรงแรมแคนทารี เบย์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเยาวชนเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.2 สำนักงานปปส.ภาค 2 ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและขยายเครือข่าย ศอ.ปส.ย.จ.ชลบุรี โดยมีนายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายทินภัทร ปัญจมหาลาภ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2

โดยการสนับสนุนจากนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและสำนักงาน ปปส.ภาค 2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากสภานักเรียนโรงเรียนบางละมุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี – ระยอง เขต 18 สภานักเรียนโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ,สภานักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ,และสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ( คุรุราษฎร์อุปถัมภ์ ) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 60 คน และมีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายฝั่งและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ณ กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ศรีราชา จ.ชลบุรี


วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้
สืบเนื่องในปัจจุบันทักษะความเป็นผู้นำถือมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแกนนำเยาวชนในระดับชุมชนจังหวัดและรวมไปถึงในระดับประเทศเราจึงเล็งเห็นความสำคัญในด้านภาวะความเป็นผู้นำของในกลุ่มเยาวชนและมีกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีมตลอดจนเกิดความสามัคคี พร้อมทั้งเยาวชนได้เรียนรู้รูปแบบการทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ชุมชนของตนให้มีความเข้มแข็งสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างต่อเนื่อง


จารุ สุขศรี อ.ศรีราชา

Related posts