#กรุงเทพฯ แสดงความยินดี นพ.พีรเชษฐ์ ภู่สันติสัมพันธ์ รับรางวัลคนดีของแผ่นดินตามรอยยุคลบาทญาณสังวร

#กรุงเทพฯ แสดงความยินดี นพ.พีรเชษฐ์ ภู่สันติสัมพันธ์ รับรางวัลคนดีของแผ่นดินตามรอยยุคลบาทญาณสังวร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายณพล สัมภาษณ์ บริบูรณ์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ได้แสดงความยินดีกับ นพ.พีรเชษฐ์ ภู่สันติสัมพันธ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภครัฐสภา, รองผู้อำนวยการ องค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และประธานฝ่ายเสนองานองค์กรสภาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณคนดีศรีแผ่นดิน คนดีของแผ่นดินตามรอยยุคลบาท ญาณสังวร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

#ภาพ/ข่าว นภชนก เหมือนนามอญ ณพล บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ ชลนิวส์ทีวีออกไลน์ อำนวยการผลิต 087-6142444 สำนักงานเลขที่ 8/68 ซอย 3 หมู่ 2 ต เสม็ด อ เมือง จ ชลบุรี 20000.

Related posts