ชลบุรี#กฟภ.จัดโครงการทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้องเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565

ชลบุรี#กฟภ.จัดโครงการทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้องเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายพินิจ มุตตาวรงค์ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 13 สายงานยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีปิดโครงการทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้อง เยาวชน ประจำปี 2565 โดยมีนายสุรเชษฐ นิ่มเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน ณ ยิมโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


โครงการทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้องเยาวชน จัดขึ้นเพื่อให้นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งอดีตและปัจจุบันที่เป็นพนักงานเป็นพนักงาน อาทิ ปลื้มจิตร์ ถิ่นขาว,วิลาวัณย์ อภิญญาพงค์,อรอุมา สิทธิรักษ์ ,พรพรรณ เกิดปราชญ์ เป็นต้น นำความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากประสบการณ์ต่างๆในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศมาถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่ของ กฟภ.และเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยหันมาสนใจเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้กีฬาวอลเลย์บอลของไทยได้มีการพัฒนาสู่สากล


สำหรับโครงการทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้องเยาวชน จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่มีประสบการณ์ในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาสอนให้กับน้องๆ เยาวชนในพื้นที่ภูมิภาคของ PEA เพื่อส่งเสริมให้น้องๆ เยาวชนมาสนใจเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด พัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจและความคิด นับเป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนจะได้สัมผัสกับนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับใบวุฒิบัตร ทุกคน

 

จารุ สุขศรี อ.ศรีราชา 088-9499879
#น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts