ประชุมระดับจังหวัดชายแดน ระหว่างผู้ว่า ฯพระตะบองกับผู้ว่า ฯสระแก้ว พัฒนาความสัมพันธ์ ส่งเสริมการค้า การลงทุนทั้งสองประเทศ

ประชุมระดับจังหวัดชายแดน ระหว่างผู้ว่า ฯพระตะบองกับผู้ว่า ฯสระแก้ว พัฒนาความสัมพันธ์ ส่งเสริมการค้า การลงทุนทั้งสองประเทศ

 

*****การประชุมระดับจังหวัดชายแดนระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดยนายซก ลู ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง และคณะกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำโดยนายปริญญา โพธิสัตย์ และคณะ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้วนายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด ,นายนพจอม งามมีศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด,นายศุภกร มูลกะศก กำนันตำบลคลองหาด หัวหน้าส่วนราชการได้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร มีการแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนาความร่วมมือ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย


*****ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันหลายเรื่อง อาทิ สนับสนุนให้มีการจัดประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่และกองกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนของทั้งสองฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน จะร่วมมือกันตรวจสอบการเดินทางผ่านแดน เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย การกำหนดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน – พนมเต็ย สำหรับรับ-ส่งแรงงานกัมพูชากลับประเทศ การอนุญาตให้ยานพาหนะประเภทรถยนต์ทุกชนิดของทั้งสองประเทศที่มีเอกสารครบถ้วนสัญจรข้ามแดน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับการถือบัตรผ่านแดน หรือ Border Pass จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และการช่วยเหลือในด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดน รวมถึงการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง


*****นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้นับเป็นนิมิตรหมายที่ดี ตั้งแต่เปิดด่านถาวรบ้านเขาดิน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งส่วนราชการและประชาชนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองจังหวัดอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานความเข้าใจที่ดี จังหวัดพระตะบองเป็นเมืองที่สวยงาม เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากกรุงพนมเปญ และมีประวัติศาสตร์ผูกพันกับคนไทย ขณะนี้จังหวัดสระแก้วกำลังพัฒนาระบบคมนาคมเชื่อมระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC ภาคตะวันออกของประเทศไทย – ด่านถาวรบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด – ประเทศกัมพูชา เพื่อรองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจ ออกแบบก่อสร้าง


*****ภายหลังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสอง ได้บันทึกลงนามการหารือ นายซก ลู ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ได้นำคณะฝ่ายไทยเยี่ยมชม วัดด็อมเร็ยซอ หรือวัดช้างเผือก ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากศาลากลางจังหวัด วัดช้างเผือก สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2447 โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ เจ้าเมืองพระตะบอง กล่าวกันว่าเป็นวัดพี่น้องกับวัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี ประเทศไทย

***ภาพ/ข่าว ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ ปชส.สระแก้ว /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts