จ.นครนายก : วิทยาลัยเทคนิคนครนายกจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566

จ.นครนายก : วิทยาลัยเทคนิคนครนายกจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึ…

Read More

ชลบุรี # วิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี ประธานพิธีเปิดและมอบอาคารอเนกประสงค์ อบจ.ชลบุรี ให้กับโรงเรียนวัดนากระรอก อำเภอพนัสนิคม มีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ ร่วมงานจำนวนมาก

ชลบุรี # วิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี ประธานพิธีเปิดและมอบอาคารอเนกประสงค์ อบจ.ชลบุรี ให…

Read More

ชลบุรี-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว จัดกิจกรรมโครงการลูกเสือจิ๋ว

ชลบุรี-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว จัดกิจกรรมโครงการลูกเสือจิ๋ว วันนี้ 23 มีนาคม 2566…

Read More

มจพ.วิทยาเขตระยอง แสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรแก่ นศ.และอาจารย์ไทย-สิงคโปร์ ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาชุมชนด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของประชาชนชาว จ.ระยอง

มจพ.วิทยาเขตระยอง แสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรแก่ นศ.และอาจารย์ไทย-สิงคโปร์ ที่สร้างสร…

Read More

อดีตสส.เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบปีการศึกษามัธยมที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอศรีราชา

อดีตสส.เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบปีการศึกษามัธยมที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6…

Read More