นครนายก : คณะกรรมการกองตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ภาค 12 ธรรมศึกษา นักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2565 ภาค 12 ทั้ง 4 จังหวัด ดำเนินการตรวจข้อสอบให้เป็นที่ความเรียบร้อย ตามระเบียบสนามหลวงแผนกธรรม

นครนายก : คณะกรรมการกองตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ภาค 12 ธรรมศึกษา นักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2565…

Read More

ชลบุรี-“นายกจำเนียร” มอบ “รองบัญชา” รองนายก พร้อมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเขาไม้แก้ว เป็นประธานเปิด สอบธรรมสนามหลวงชั้นธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก สนามสอบ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว

ชลบุรี-“นายกจำเนียร” มอบ “รองบัญชา” รองนายก พร้อมคณะกรรมการสภาวัฒน…

Read More

คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท และชั้นเอก ประจำปี 2565

คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท และชั้นเอก ประจำปี 2565 เมื่อเวลา13.…

Read More

ผู้ว่าฯระยอง พบปะบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดระยอง ประกาศขับเคลื่อนการศึกษาเป็นวาระจังหวัด ปี 66-70 มุ่งจัดการศึกษาเพื่อตอบบริบทการพัฒนาจังหวัด ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

ผู้ว่าฯระยอง พบปะบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดระยอง ประกาศขับเคลื่อนการศึ…

Read More

ชลบุรี # โรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ประจำปี พ.ศ.2565 มี ทัพนักกีฬาโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน22 สถาบัน

ชลบุรี # โรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี เจ้าภาพจัดการแข่งขั…

Read More