จ.นครนายก : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดตลาดนัดการศึกษา (Education Fair) ประจำปี 2566

จ.นครนายก : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดตลาดนัดการศึกษา (Education Fair) ประจำปี 2…

Read More

จ.นครนายก : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมเดย์แค้มป์ โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ(อส.ศธ.) จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2566

จ.นครนายก : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมเดย์แค้มป์ โครงการอาสาสมัครกระทรวงศ…

Read More

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดงานวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนบ้านหุบบอนปีที่65 “เกียรติยศหุบบอน เกียรติขจรเกียรติคุณ”

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดงานวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนบ้านหุบบอนปีที่65 “…

Read More

จ.นครนายก : พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย”

จ.นครนายก : พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) ตามโครง…

Read More

ชลบุรี # นายก อบต.บ้านเก่า อำเภอพานทอง ประธานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านเก่า 2 แห่ง มี ครู นักเรียน ร่วมพิธีไหว้ครูจำนวนมาก

ชลบุรี # นายก อบต.บ้านเก่า อำเภอพานทอง ประธานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก…

Read More