จ.นครนายก : คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านตอไม้แดง จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

จ.นครนายก : คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านตอไม้แดง จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน เพื่…

Read More

วัดจุกกะเฌอจัดงานยกช่อฟ้า(ช่อเอก)พระอุโบสถและทอดกฐินสามัคคี โดยปัจจัยที่ได้จากการยกช่อฟ้า(ช่อเอก)และทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้จะนำไปปิดทองพระประธานในอุโบสถ จ่ายค่าโคมไฟในอุโบสถ

วัดจุกกะเฌอจัดงานยกช่อฟ้า(ช่อเอก)พระอุโบสถและทอดกฐินสามัคคี โดยปัจจัยที่ได้จากการยกช่อฟ้า(…

Read More

พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลักสูตร CPR & AED ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานช่วยชีวิตลดการสูญเสียให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล

พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลักสูตร CPR & AED ช่วยชีวิตขั้…

Read More

คนศรีราชาเห็นด้วย เอาสกายวอร์คและโป๊ะเทียบเรือ ยกระดับเกาะลอย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสากล

ประชาชนชาวศรีราชาเห็นด้วย ยกมือเห็นชอบให้เทศบาลเมืองศรีราชาก่อสร้างทางเดินจุดชมวิว (Skywal…

Read More

ชลบุรี # วินัย คุ้มครอง นายก อบต.บ้านเก่า ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านเก่า อำเภอพานทอง มี ชาวพม่า ชาวมอญ และ ประชาชนชาวชลบุรี ร่วมงานจำนวนมาก

ชลบุรี # วินัย คุ้มครอง นายก อบต.บ้านเก่า ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านเก่า…

Read More