ชลบุรี-“นายกจำเนียร” เป็นตัวแทนชาวบ้าน ยื่นหนังสือร้องเรียนที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนน รย.2015 ให้กับ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ชลบุรี-“นายกจำเนียร” เป็นตัวแทนชาวบ้าน ยื่นหนังสือร้องเรียนที่ชาวบ้านได้รับควา…

Read More