วัดแม่ย่าชอบเริ่มพิธีพุทธาเทวาภิเษกท้าวเวสสุวรรณจตุโลกบาลทั้ง 4 เพื่อเป็นสิริมงคลกับชาวคลองหาด

วัดแม่ย่าชอบเริ่มพิธีพุทธาเทวาภิเษกท้าวเวสสุวรรณจตุโลกบาลทั้ง 4 เพื่อเป็นสิริมงคลกับชาวคลอ…

Read More