ชลบุรี # AIS5G จับมือ วิทยาลัยเทคนิค ชลบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 5G ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก( EEC )

ชลบุรี # AIS5G จับมือ วิทยาลัยเทคนิค ชลบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตและพัฒนาก…

Read More

ชลบุรี # สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานพิธียกองค์หลวงพ่อทวด ขึ้นประดิษฐาน ณ วัดแหลมแค

ชลบุรี # สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานพิธียกองค์หลวงพ่อทวด ขึ้…

Read More

จ.นครนายก : กอ.รมน.นครนายกจัดโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

จ.นครนายก : กอ.รมน.นครนายกจัดโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ไ…

Read More

ชลบุรี # ชาวบ้านร้องพรรคเสรีรวมไทยได้เฮมีน้ำระปาใช้แล้ว ในรอบ 30 ปี ประปาขยายเขตท่อประปาช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้ผลกระทบ

ชลบุรี # ชาวบ้านร้องพรรคเสรีรวมไทยได้เฮมีน้ำระปาใช้แล้ว ในรอบ 30 ปี ประปาขยายเขตท่อประปาช่…

Read More