สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง อัยการจังหวัด รุ่นที่ 44

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานยุติธร…

Read More

นายกสมาคมสงเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยฯ มอบทุนสนับสนุนการศึกษากับโรงเรียน สถานพยาบาล 27 ทุน รวมล้านกว่าบาท

นายกสมาคมสงเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยฯ มอบทุนสนับสนุนการศึกษากับโรงเรียน สถานพยาบาล 27…

Read More

จิตติพจน์ วิริยะโรจน์ ชำแหละสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสบริหารขาดทุนทุกปี เหตุจ้างผู้รับเหมาทำรายการ วอนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยตรง เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงาน

จิตติพจน์ วิริยะโรจน์ ชำแหละสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสบริหารขาดทุนทุกปี เหตุจ้างผู้รับเหมาทำร…

Read More

ชลบุรี-คืบหน้า ผวจ.ชลบุรี/ผอ.ศรชล.จว.ชลบุรี แถลงยืนยัน น้ำมันดิบรั่วไหลทะเลศรีราชา ไม่กระทบพัทยา แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

ชลบุรี-คืบหน้า ผวจ.ชลบุรี/ผอ.ศรชล.จว.ชลบุรี แถลงยืนยัน น้ำมันดิบรั่วไหลทะเลศรีราชา ไม่กระท…

Read More

ชลบุรี # ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองชลบุรี นายอำเภอเมืองชลบุรี ประดับเครื่องหมายให้กับกำนันตำบลคลองตำหรุ คนใหม่

ชลบุรี # ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่…

Read More