ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี 25 แห่ง ขอความอนุเคราะห์งบประมาณ จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์เทิดพระเกียรติ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี 25 แห่ง ขอความอนุเคราะห์งบประมาณ จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์เท…

Read More

จ.นครนายก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา

จ.นครนายก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเร…

Read More

🏆 รพ.เอกชล 2 ได้รับรางวัล “สถานพยาบาลในดวงใจ” ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานประกันสังคม

🏆 รพ.เอกชล 2 ได้รับรางวัล “สถานพยาบาลในดวงใจ” ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานประกั…

Read More

จ.นครนายก : ชมรมครูนอกประจำการอำเภอบ้านนา ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม เพื่อร่วมกันวางแผนในการดำเนินงาน ขับเคลื่อน ชมรมให้มีการพัฒนาความก้าวหน้าเพื่อให้บริการแก่สมาชิก

จ.นครนายก : ชมรมครูนอกประจำการอำเภอบ้านนา ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม เพื่อร่วมกันวางแผนในก…

Read More