จ.นครนายก : ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่มให้กับเด็กพิการออทิสติก ในจังหวัดนครนายก ประจำปี 2566 จำนวน 101 ทุน เป็นเงิน 505,000 บาท

จ.นครนายก : ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูล…

Read More

ณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ เจ้าของสยามอิเล็คทริคแอนคอนสตรัคชั่น พร้อมคณะดูโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เมืองเซิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน เตรียมความพร้อมให้นักลงทุน หากสร้างโรงงานขนาดใหญ่ในประเทศไทย

ณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ เจ้าของสยามอิเล็คทริคแอนคอนสตรัคชั่น พร้อมคณะดูโรงงานผลิตหม้อแปลงไ…

Read More

นครนายก : ส่งมอบเครื่องกรองน้ำตามโครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” ในโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนของเยาวชนไทย

นครนายก : ส่งมอบเครื่องกรองน้ำตามโครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” ในโรงเรียน…

Read More