ชลบุรี # ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ สมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 และ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสร่างประโยชน์สุขให้กับประชาชน

ชลบุรี # ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ สมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม…

Read More

ชลบุรีจัดกิจกรรมพัฒนาเมืองสะอาด เน้นถนนสายหลักเตรียมรับนักท่องเที่ยว ผ่านเข้า-ออกเมืองสะอาดตา ปลอดภัยในการขับขี่

ชลบุรีจัดกิจกรรมพัฒนาเมืองสะอาด เน้นถนนสายหลักเตรียมรับนักท่องเที่ยว ผ่านเข้า-ออกเมืองสะอา…

Read More

พ่อเมืองชลบุรีมอบรางวัล รางวัล Chonburi Tourims Awards เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

พ่อเมืองชลบุรีมอบรางวัล รางวัล Chonburi Tourims Awards เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการด้…

Read More

ชลบุรี # นายก อบจ.ชลบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง มี ข้าราชการและผู้ร่วมงานจำนวนมาก

ชลบุรี # นายก อบจ.ชลบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั…

Read More