ผบช.ภ. 2 ผุดไอเดียเจ๋ง เสริมเขี้ยวเล็บ ความรู้ภาษาจีนให้แก่ตำรวจและครอบครัว แถมยังให้ทุนลูกตำรวจไปเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน “ฟรี”

ผบช.ภ. 2 ผุดไอเดียเจ๋ง เสริมเขี้ยวเล็บ ความรู้ภาษาจีนให้แก่ตำรวจและครอบครัว แถมยังให้ทุนลู…

Read More

ชลบุรี # รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน สู่การปฏิบัติเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพ( SKilt Centificate )มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ชลบุรี # รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ…

Read More

จ.นครนายก : ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนครนายกครั้งที่ 3/2566

จ.นครนายก : ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต…

Read More