เรียกร้อง รอ. ธรรมนัส เจ้ากระทรวงเกษตรฯ เร่งตรวจสอบการค้าชิ้นส่วนไก่ไปจีน เพราะยังมีการลักลอบขนส่งเตรียมส่งออก

เรียกร้อง รอ. ธรรมนัส เจ้ากระทรวงเกษตรฯ เร่งตรวจสอบการค้าชิ้นส่วนไก่ไปจีน เพราะยังมีการลัก…

Read More