พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 จัดสรงน้ำพระและองค์เทพเจ้ารวมถึงผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์แจกข้าวสารให้ทุกคนที่มาร่วมงาน

พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 จัดสรงน้ำพระและองค์เทพเจ้า…

Read More

สุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษา รมว.วัฒนธรรม เปิดงานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ สืบสานประเพณีของชาวล้านนา

สุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษา รมว.วัฒนธรรม เปิดงานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ สืบสานประเพณีของชา…

Read More

พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 จัดสรงน้ำพระและองค์เทพเจ้ารวมถึงผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์แจกข้าวสารให้ทุกคนที่มาร่วมงาน

พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 จัดสรงน้ำพระและองค์เทพเจ้า…

Read More

พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาสืบสานประเพณีไทยสรงน้ำพระพุทธรูปและองค์เทพเจ้าในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567

พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาสืบสานประเพณีไทยสรงน้ำพระพุทธรูปและองค์เทพเจ้าในเทศกาลสงกราน…

Read More

ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อวิน-บึงร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างเมรุเผาศพปลอดมลพิษวัดเนินกระบก

ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อวิน-บึงร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างเมรุเผาศพปลอดมลพิษวัดเ…

Read More