ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคตะวันออก และชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ฉะเชิงเทรา จัดแถลงข่าว โครงการ วิ่งในสวนของพ่อ ครั้งที่ 2 RUN IN DAD’s GARDEN”

ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคตะวันออก และชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ฉะเชิงเทรา จัดแถลงข่าว โครงการ วิ่งใน…

Read More