ชลบุรีจัดกิจกรรมพัฒนาเมืองสะอาด เน้นถนนสายหลักเตรียมรับนักท่องเที่ยว ผ่านเข้า-ออกเมืองสะอาดตา ปลอดภัยในการขับขี่

ชลบุรีจัดกิจกรรมพัฒนาเมืองสะอาด เน้นถนนสายหลักเตรียมรับนักท่องเที่ยว ผ่านเข้า-ออกเมืองสะอาดตา ปลอดภัยในการขับขี่


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 กันยายน นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “การพัฒนาเมืองสะอาด จังหวัดชลบุรี” ที่บริเวณคลองบางละมุง ใกล้เคียงลานอุทยานพระเจ้าตากสิน ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายพิสิษฐ์ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของจังหวัดชลบุรี ในการขับเคลื่อนเมืองสะอาด เริ่มต้นนำร่องในพื้นที่เส้นทางสายหลักของจังหวัดชลบุรีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร การจัดเก็บขยะและป้ายโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ์ที่กีดขวางการจราจร การขุดลอกคูคลองที่ไหลผ่านถนนสุขุมวิท การเก็บผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลที่กิดขวางทางน้ำ การขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย ในบริเวณถนนเส้นหลักทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความประทับใจและปลอดภัยในการขับขี่สัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

 

ภาพ/ข่าว น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ บก.”ข่าวทั่วไทย”รายงาน 087-614-2444

Related posts