อุบลราชธานี​ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมโครงการ ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาเรือนจำกลางอุบลราชธานี ประจำเดือน มกราคม 2563

อุบลราชธานี​ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมโครงการ ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาเรือนจำกลางอุบลราชธานี ประจำเดือน มกราคม 2563

 

15 ม.ค​ 63​ ที่​ เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำเดือน มกราคม 2563
โดย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชานี ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ทำกิจกรรม Big Cleaning เรือนจำกลางอุบลราชธานี

ประกอบด้วย การทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมญาติ เก็บกวาดขยะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ และถนนบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางอุบลราชธานี การจัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการทันตกรรม กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำ พ่นยากำจัดยุงภายในเรือนจำ และการจัดอบรมขยายผลในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความร่วมมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์สวนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts