องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินจัดโครงการฝึกอบรม basic life support การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPRภาคประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินจัดโครงการฝึกอบรม basic life support การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPRภาคประชาชน

เมื่อเวลา09.00น.วันที่4เมษายน ที่อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกและเจ้าหน้าที่จากศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน คุณธัญนันท์ สุภาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ชมรมกู้ภัยสว่างและเจ้าหน้าที่จากศูนย์การเรียนรู้ชมรมกู้ภัยสว่าง ร่วมเปิดโครงการอบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR ) และ การปฐมพยาบาลเบื้อต้น สืบสานต่อจากโครงการสร้างจิตอาสาทำซีพีอาร์ 10 ล้านคน เพื่อช่วยชีวิตผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น ภายใน 3 ปีเป็นโครงการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นโครงการที่สร้างจิตอาสาทั่วประเทศภายใน 3 ปีได้ 10 ล้านคน

และสามารถทำพีซีอาร์ช่วยเหลือชีวิตคนอื่นได้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ให้กับคุณครูและนักเรียนเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและสามารถบอกระดับความรุนแรงของอาการผู้ป่วยฉุกเฉิน และ สามารถแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินได้โดยโทร แจ้ง1669 ได้ก่อนการอบรมในครั้งนี้ ทางคณะวิทยากรได้สอบถามนักเรียนว่าเราต้องปั๊มหัวใจหรือ CPR เมื่อผู้ป่วยมีอาการอย่างไร ผู้ที่เข้ารับการอบรมต่างพากันตอบคำถาม เช่น ตกตึก จมน้ำ หยุดหายใจ สำลักควัน โดยทางวิทยากรบอกต่อว่าการที่เราต้องช่วย CPR ต่อเมื่อผู้ป่วยมี ภาวะหัวใจหยุดเต้น หรือหยุดหายใจ ซึ่งการช่วยฟื้นชีพขั้นพื้นฐาน เป็นการปฏิบัติการเพื่อช่วยคนหัวใจหยุดเต้นหรือคนที่หยุดหายใจอย่างกะทันหันโดยไม่ต้องใช้เครื่องทางการแพทย์แต่อย่างใด

เพียงแต่ใช้แรงมือกดที่หน้าอก และเป่าลมเข้าปากผู้ป่วย ก็สามารถทำให้หัวใจที่หยุดเต้น สามารถกลับมาเต้นใหม่ และทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ หลักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานมีดังนี้ ให้มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่ปอด ให้มีการไหลเวียนโลหิต นำออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง ไม่เกิดภาวะสมองตาย ต้องทำภายใน 4นาที หลังจากผู้ที่เข้าการอบรมได้เรียนภาคทฤษฎี แล้วก็เป็นช่วงของการปฏิบัติการ CPR และการจำลองสถานการณ์เมื่อเกิดพบเจอผู้ป่วยหมดสติ โทรแจ้ง 1669 และทำการ CPR ผู้ป่วยระหว่างรอเครื่อง AED ซึ่งผู้ได้รับการอบรมมีความสนใจและได้รับความรู้ในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

Related posts