สุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทยเป็นประธานงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุ วัดโมคคัลลาน เชียงใหม่

สุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทยเป็นประธานงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุ วัดโมคคัลลาน เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่วัดโมคคัลลาน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย ได้เดินทางมาเป็นประธานงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุ วัดโมคคัลลาน โดยมีประชาชนได้เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก

        

ภาพ/ ข่าว นภชนก เมย์ เหมือนนามอญ รายงาน

Related posts