ศรีสะเกษ #ผู้ว่าราชการแลงพื้นที่ประเมินผลการณ์ปฎิบัติงานกำนันผู้ใหญ่บ้านรางวัลดีเด่นประจำ2566

ศรีสะเกษ #ผู้ว่าราชการแลงพื้นที่ประเมินผลการณ์ปฎิบัติงานกำนันผู้ใหญ่บ้านรางวัลดีเด่นประจำ2566

เมื่อวันที่16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนายสำรวย เกตุกุลมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนายนพพงษ์ผลาดิสัยนายพงษ์ธร จันทรท์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ และนางณัฐนันท์ จันทร์สวัสดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้ว หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุขันธ์ กำนันทุกตำบล และประชาชนในพื้นปรือใหญ่

และประชาชนในพื้นที่บ้านแสนสุขตำบลปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2566ผู้เข้ารับการประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมและเวลา 13.00 น.นายพรชัย ปรือปรัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษผู้เข้ารับการประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งนี้ การดำเนินการประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว:น้ำพุ เมืองวงษ์ ผู้สื่อข่าวชลนิวส์ ทีวี ออนไลน์ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ /รายงานข่าว

Related posts