ชลบุรี…อบต.บ่อวิน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19 ถึงบ้านจำนวน10หลังคาเรือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างเป็นสุข (ชมคลิป)

 ชลบุรี…อบต.บ่อวิน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19 ถึงบ้านจำนวน10หลังคาเรือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างเป็นสุข

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=odnuK-DZNSc[/embedyt]

​เมื่อเวลา10.00น.(9ก.ค.63)​ นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน พร้อมด้วย นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายก อบต.บ่อวิน.​ กองสวัสดิการสังคม อบต.บ่อวิน เดินทางไปมอบถุงยังชีพ​และเงินช่วยเหลือ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่อบต.บ่อวิน​จำนวน10หลังคาเรือน ตามโครงการเยี่ยมบ้าน ใส่ใจสุขภาพ คนบ่อวินไม่ทิ้งกัน

​ ​ ​โดยนายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน กล่าวว่า ได้มีนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ มีภารกิจในการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมเพื่อได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งทาง อบต.บ่อวินได้ตะหนักเห็นถึงความสำคัญของการดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19จึงได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน ใส่ใจสุขภาพ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ โดยทางคณะผู้บริหาร ออกเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งมอบของและมอบเงินช่วยเหลือรวมถึงมีการพูดคุย

และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ของ อบต.บ่อวิน เพื่อเป็น กำลังใจในการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งมีการพูดคุยถามปัญหา ความต้องการ ในเบื้องต้น เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น เพราะ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หลายรายในพื้นที่มีโรคประจำตัวหรือต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่มีโอกาสออกมาร่วมกิจกรรมเหมือนคนอื่น อาจเกิดความน้อยใจหรือหมดกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อได้ การที่ทางคณะผู้บริหาร อบต.บ่อวินได้ออกเยี่ยม เป็นการให้กำลังใจ ให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างเป็นปกติสุข


ชำนาญ/ศรีราชา

Related posts