สระแก้ว-โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติปี๖๓ อบต.บ้านแก้งนำจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์

สระแก้ว-โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติปี๖๓ อบต.บ้านแก้งนำจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 


***** ณ ป่าชุมชน อบต.บ้านแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว นายณัฏพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว ร่วมพัฒนาป่าอนุรักษ์ โดยนายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เป็นประธานเปิดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชน ให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมี พันตำรวจเอกเสน่ห์ เสนน้อย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต นายพรพิรมย์ ตรีพลอักษร ผู้จัดการ ธกส.สระแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต ผอ.รพ.สต. และนักเรียน ร่วมกันถางป่า บำรุงรักษาต้นไม้


*****นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรพยากรป่าไม้ของชาติอยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบ ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ปัญหาได้แก่

การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้คงอยู่และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้พื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องอาศัยความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วน สำหรับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยการปลูกปาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรม และการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น จะก่อให้เกิดประโยชน์ และการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การส่งเสริมให้ ราษฎรในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม จะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ ราษฎรในท้องถิ่น ได้มีใจรักต้นไม้รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป้าไม้และรักษา สิ่งแวดล้อมอันเป็นกรสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นในท้องถิ่น


***ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts