สระแก้ว-รองอธิบดีกรมชลลงพื้นที่ตำรวจน้ำท่วมในพื้นที่สระแก้วบางพื้นที่ลดลงบางพื้นที่ทรงตัว

*****วันนี้นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว โดยมี นายณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ ผอ.โครงการชลประทานสระแก้วและ นำเจ้าหน้าที่ชลประทาน ปลัดอำเภอเมืองสระแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ติดตามสถานการณ์น้ำของจังหวัดสระแก้ว

 


*****นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ได้ฟังการรายงานของนายณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ ผอ.โครงการชลประทานสระแก้ว มีความห่วงใยในสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ได้สั่งการให้ชลประทานสระแก้ว ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือ แทนอธิบดีกรมชลประทาน จึงได้มอบหมายให้ ผมในฐานะ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระแก้ว และคณะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสระแก้ว

ได้เดินทางไปยังบริเวณสถานีวัดน้ำ บริเวณสะพานร่วมความสามัคคีแก่งสีเสียด ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และผลกระทบในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งกรมชลประทาน ได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 เครื่อง เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง คาดว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จะดีขึ้นภายใน 5 วันพร้อมทั้งได้เดินทางไปยังบริเวณชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมือง เพื่อพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และร่วมแจกจ่ายถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่


*****จากนั้น นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการชลประทานสระแก้ว เพื่อร่วมให้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำภาพรวมในจังหวัดสระแก้ว แนวทางการให้การช่วยเหลือของกรมชลประทาน รวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆในระยะยาว ซึ่งจะส่งเสริมความเป็นอยู่ประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่มาจากจังหวัดสระแก้ว นั้นคาดการณ์ว่าระดับน้ำจะลดลงภายใน 3-4วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและพายุที่จะมีอิทธิพลในช่วง 25 -26 ตุลาคม 2563 ตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมชลประทานจึงได้มีมาตรการในการหน่วงน้ำให้มากที่สุด เพื่อชะลอการไหลของน้ำยังพื้นที่และลดผลกระทบกับพื้นที่ชุมชนริมตลิ่ง และเตรียมพร้อมเครื่องมือในช่วยเหลือให้ทันท่วงที จึงสามารถมั่นใจได้ว่าระดับน้ำจะมีความคงที่ไม่ขึ้นสูง ทั้งนี้ กรมชลประทานได้มีแนวทางการศึกษาการสร้างแก้มลิงในพื้นที่รับน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและลดผลกระทบจากอุทกภัยในอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน


***ขอบคุณชลประทาน/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts