ชลบุรี # สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออกพร้อมคณะทีมงานคลองไทย มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ จำนวนมากให้กับ กศน.อำเภอเมืองชลบุรี ไว้ใช้ป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 (มีคลิป)

ชลบุรี # สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออกพร้อมคณะทีมงานคลองไทย มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ จำนวนมากให้กับ กศน.อำเภอเมืองชลบุรี ไว้ใช้ป้องกันโรคไวรัสโควิด-19

 

# เวลา 13.30 น.วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี( กศน.อำเภอเมืองชลบุรี) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี ได้มีนายณพล (สัมภาษณ์)บริบูรณ์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก นางสาว นภชนก เหมืนนามอญ ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร รองผู้อำนวยการชลนิวส์ตะวันออกทีวี ออนไลน์ และกรรมการสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก นายสมพร โชคชัยชาญวุฒิ นางสาวศศิธร ช่วยศรีนวล พร้อมคณะทีมงานคลองไทย

ได้นำเอาผ้าหน้ากากอนามัย อย่างดี มีมาตรฐาน จำนวน 10,000 ชิ้น และ เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ขวด มอบให้กับนายไพรัตน์ เนื่องเกตุ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี เพื่อนำเอาไปมอบให้กับบุคลากร(ครูผู้สอน)และนักศึกษาจำนวนกว่า3,000 คนในแต่ละตำบล จำนวน17 ตำบลของอำเภอเมืองชลบุรี ใช้ป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 โดยทางผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี ได้ขอขอบคุณทางคณะ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการคุ้มครองผ๔้บริโภค สภาผู้แทนราษฎรและนายกสมาคมสื่อมวลชนฯ พร้อมด้วยคณะทีมงานคลองไทยเป็นอย่างมากทีเดียว

# วิรัช หนูขาว , เล็ก ชลวุฒิ ภาพ/ข่าว

Related posts