ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มีคลิป)

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บ่ายวันนี้ (11 มิ.ย.64) ที่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายและการบริหารจัดการชายแดนภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี พลเรือโทรณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและหารือข้อราชการ เกี่ยวกับสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายและการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

 

Related posts