ชลบุรี#อำเภอศรีราชา สาธารณสุขอำเภอศรีราชา รับมอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จาก อบจ.ชลบุรี สนับสนุนการทำงานและติดตามอาการผู้ป่วยโควิด-19 หลังขาดแคลน (มีคลิป)

ชลบุรี#อำเภอศรีราชา สาธารณสุขอำเภอศรีราชา รับมอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จาก อบจ.ชลบุรี สนับสนุนการทำงานและติดตามอาการผู้ป่วยโควิด-19 หลังขาดแคลน

ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี น.ส.นริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายเมธี ส่งเสริม นักวิชาการชำนาญการสาธารณสุขอำเภอศรีราชา รับมอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertrip Pluse Oximeter) จำนวน70 เครื่อง จาก นายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภา อบจ.ชลบุรี และ นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน นายอโณทัย เจริญสันติสุข นายจตุพร บุญชอบ นายรุจิภาส ทรัพยา นายสมเกียรติ เกตุวัตถา นายสงกรานต์ ภาชนะ นายระ กลั่นด้วง สมาชิกสภา องค์การบริหารจังหวัดชลบุรี นายวริศพันธ์ ทัตศิริวีรภัทร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดชลบุรี ยังหนัก ป่วยโควิดพุ่งรายวันจากการตรวจเชิงรุกของสาธารณสุขอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


นายเมธี ส่งเสริม นักวิชาการชำนาญการ สำกงานสาธารณสุข อำเภอศรีราชา กล่าวว่าในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ทางสาธารณสุขเองได้มีการรับมือโดยมีการคัดกรอง ว่าผู้ป่วยมีอาการหรือไม่มีอาการโดยแยกเป็นเคสเช่นเขียวจะให้ดูแลรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านโดยทางสาธารณสุขจะมีขุดอุปกรณ์เวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์แพทย์พร้อมกับทีมของสาธารณสุขเทศบาลร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยชีวิตความเป็นอยู่และอาการของแต่ละวันเพื่อทำรายงานส่งในแต่ระวันถ้าผู้ป่วยมีอาการมากขึ้นก็จะมีการส่งตัวรักษาตามสิทธิของผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลนั้น สิ่งที่ต้องการในขณะนี้คือทางสาธารณสุขเองยังคงมีอุปกรณ์ไม่มากพอในการช่วยเหลือผู้ป่วย สิ่งที่ต้องการคือเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจน อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่างๆ และสมุนไพรฟ้าทลายโจรสำหรับใช้บรรเทาอาการของผู้ป่วย

ชำนาญ/ศรีราชา

Related posts