ชลบุรี # 3 คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร มอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชุด และ สเปรย์แอลกอฮอล์ 200 ขวดให้กับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 เพื่อไว้ใช้ป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 (มีคลิป)

ชลบุรี # 3 คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร มอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชุด และ สเปรย์แอลกอฮอล์ 200 ขวดให้กับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 เพื่อไว้ใช้ป้องกันโรคไวรัสโควิด-19

 

# เวลา 10.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้มี รศ.พ.ต.ท.ดร.สมดุลย์ ดำทองสุก ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการตำรวจและที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎรพ.ท.เจริญ นุชอุดม ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ดร.ทค.อนุภาพ สุมาลี ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค คุณปวีณา นฤเบศร์ไกรสีห์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค นายณพล บริบูรณ์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวนภชนก เหมือนนามอญ ที่ปรึกษสประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฏร นายมนต์ ท้องเรือน ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการทหารป้องกันประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

นายเทพพิทักษ์ โรจน์ดิลกเสถียร ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการทหารป้องกันประเทศ นายแพทย์ ชลวิต์ เนืองโคตะ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการทหารป้องกันประเทศ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ได้นำเอาหน้ากากอนามัย จำนวน 10.000 ชุด และสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 200 ขวด มอบให้กับ พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 เพื่อไว้ใช้ป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 มี พ.ต.อ.ดร.นริศ แสวงจิตร์ รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 พ.ต.อ.หญิง ดวงฤดี เอี้ยวสินทรัพย์ อาจารย์ ศบ.5 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 พร้อมคณะนักเรียนตำรวจศูนย์ฝึกอบรมฯ เข้าร่วมรับมอบด้วย โดยทาง พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 มีนักเรียนตำรวจ 700 คน ได้มีการฝึกสอนอย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มุ่งเน้นให้เรียนรู้ของจริงเพื่อให้มีความทันสมัยในยุคเทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อให้ออกไปรับใช้และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจัง

และในวันนี้ได้มีคณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร 3 คณะ ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมและมอบหน้ากากอนามัยพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับ ที่ได้ให้ความห่วงใยคณะเจ้าหน้าที่และนักเรียนตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางเราเองได้มีการเฝ้าระวังกันเป็นอย่างดี และ ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 จังหวัดชลบุรี สำหรับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 เป็นแหล่งให้การอบรมความรู้ มีแต่ให้อย่างเดียว ไม่ได้มีรายได้อื่นเข้ามาให้การสนับสนุนแต่อย่างใด งบประมาณที่ได้รับมาก็ไม่ค่อยจะเพียงพอ ทุกวันนี้ได้ประสบกับปัญหาทั้งเรื่องบ้านพักข้าราชการที่มีสภาพผุพัง เพราะได้มีอายุการใช้งานมากว่า 40 ปีแล้ว รวมถึงอุปกรณ์ฝึกนักเรียนตำรวจมีสภาพไม่สมบูรณ์ หวั่นเกรงจะเกิดอันตรายกับนักเรียนตำรวจอยู่เหมือนกัน ในส่วนของปัญหาอื่นจะเป็นเรื่องของน้ำประปาไหลไม่สะดวก ไฟส่องสว่างมีไม่เพียงพอ ฯลฯ จึงเรียนให้ได้รับทราบทั่วกันครับ

 

# วิรัช หนูขาว ภาพ/ข่าว นันท์นภัส แดงใหม่ รายงาน 087-614-2444

Related posts