กองทุนสวัสดิการอำเภอศรีรราชามอบโน็ตบุ๊ค 36 โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน

กองทุนสวัสดิการอำเภอศรีรราชามอบโน็ตบุ๊ค 36 โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน

ที่ ห้องประชุมโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส เตรียมนายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการอำเภอศรีราชา ที่ได้เดินทางมามอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจากนั้น นายคงสิน แสงสัตยา ประธานกองทุนสวัสดิการอำเภอศรีราชา และคณะกรรมการกองทุน ได้มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้กับโรงเรียนในอำเภอศรีราชา


จำนวน 36 โรงเรียน รวม 62 เครื่อง โดยมีผู้อำนวยการและผู้แทนของแต่ละโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ โดยการมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากเห็นความจำเป็นที่โรงเรียนจะต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับจัดการเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้สอน หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบ นายสามารถ สอดทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคล้า ประธานชมรมผู้ประกอบวิชาชีพครู อำเภอศรีราชา ได้เป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณทางกองทุนสวัสดิการอำเภอศรีราชา ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา


จารุ สุขศรี อ ศรีราชา

Related posts