จ.นครนายก : เดิน – วิ่งการกุศล “วิ่งด้วยใจ ให้ชีวิต” 2565 มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 Run for life by your heart 2022

จ.นครนายก : เดิน – วิ่งการกุศล “วิ่งด้วยใจ ให้ชีวิต” 2565 มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 Run for life by your heart 2022 เพื่อนำรายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ

10 กรกฎาคม 2565 ที่วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก คุณนันธิกา ทั้งสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดงาน เดิน – วิ่งการกุศล “วิ่งด้วยใจ ให้ชีวิต” 2565 มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 Run for life by your heart 2022 โดยมีพระราชสิทธิวราจารย์ (หลวงพ่ออุดมทรัพย์) เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล รศ.ดร.สุจิระต์ ขอจิตเมต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กลุ่มนักวิ่งจากชมรมต่างๆ

และประชาชนผู้สนใจกีฬาวิ่ง ร่วมในพิธีฯ และเดิน – วิ่งการกุศล “วิ่งด้วยใจ ให้ชีวิต” 2565 มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 Run for life by your heart 2022 ทั้งนี้เพื่อนำรายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ ในการใช้งานขณะดูแลผู้สูงอายุเข้าพักฟื้นฟู และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ออกกำลังกาย โดยมีประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งภายในงาน มีการแข่งขันวิ่งระยะการแข่งขัน 13 กิโลเมตร (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ระยะการแข่งขัน 6 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ ระยะการแข่งขัน 3 กิโลเมตร ท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่นในยามเช้า โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts