นายอำเภอวังน้ำเย็นเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลทุ่งมหาเจริญเพื่อสร้างความสามัคคี

นายอำเภอวังน้ำเย็นเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลทุ่งมหาเจริญเพื่อสร้างความสามัคคี

 


*****วันนี้(14 ก.ค.) ที่โรงเรียนทุ่งมหาเจริญ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอวังน้ำเย็น เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลทุ่งมหาเจริญ ประจำปี 2565 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 นำโดยนางสาวญาณินท์ พรมศร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จัดขึ้น อบต.ทุ่งมหาเจริญ ได้เห็นความสำคัญของเยาวชน และประชาชนในด้านสุขภาพพลานามัย จึงได้จัดการแข่งชันกีฬาเป็นประจำทุกปีทุกปี เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีของเยาวชน ประชาชนในตำบลทุ่งมหาเจริญ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีสุขภาพแข็งแรง การแข่งขันกีฬาเป็นทีม เสริมสร้างให้นักกีฬามีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกติกา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด


*****นางสาวญาณินท์ พรมศร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาภายในตำบลทุ่งมหาเจริญครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ส่งเสริมการออกกำลังกาย และรักษาสุขภาพโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน และมีประเภทการแข่งขันกีฬา ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล คน 7 จำนวน 32 ทีม การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง จำนวน 4ทีม การแข่งขันเซปักตะกร้อชายจำนวน 8 ทีมการแข่งขัน กีฬาเปตองผสมจำนวน 16 ทีม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วิ่งกระสอบ วิ่งผลัดกางเกงวิ่งวิบาก ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี


***ภาพ/ข่าว ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ ส.ปชส.สระแก้ว /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts