องค์การสวนสัตว์ฯ โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดกิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวานี้ เด็กเข้าฟรี! เชิญชวนร่วมโครงการ”แก้วกล้า เพื่อเธอ” นำแก้ว แลกกล้า เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การสวนสัตว์ฯ โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดกิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวานี้ เด็กเข้าฟรี! เชิญช…

Read More

ชลบุรี-ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรี จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก)

ชลบุรี-ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรี จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่…

Read More

ส.ส.เป้า จิรวุฒิ สิงห์โตทอง เดินหน้าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส พื้นที่คลองพลู ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง 20 ราย

ส.ส.เป้า จิรวุฒิ สิงห์โตทอง เดินหน้าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส พื้นที่คลองพลู ช่วยเหลือผู้ป่วยต…

Read More

จ.นครนายก : ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองนครนายก จัดกิจกรรมรณรงค์ “Car Free Day” ให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว เพื่อลดการใช้น้ำมัน ลดมลภาวะทางอากาศ

จ.นครนายก : ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองนครนายก จัดกิจกรรมรณรงค์ “Car Free Day” ให้ค…

Read More

จ.นครนายก : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลสาริกา ร่วมกับเครือข่าย ชมรม ในพื้นที่จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม จัดกิจกรรม “สาริกาคาร์ฟรีเดย์”

จ.นครนายก : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลสาริกา ร่วมกับเครือข่าย ชมรม ในพื้นที่จังหวัดนครนายก…

Read More