ชลบุรี # รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตจิตอาสา DON MAI PA MODEL ในโอกาสครบรอบ 31 ปี กรมคุมประพฤติ มี ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ผู้ถูกคุมประพฤติ ฯลฯ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ชลบุรี # รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตจิตอาสา DON MAI PA…

Read More

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุน โครงการจัดซื้อรถสปอร์ตวีลแชร์ สำหรับแจกนักกีฬาคนพิการและคนพิการที่ขาดแคลน

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุน โครงการจัดซื้อ…

Read More

อบจ.ชลบุรีจัดโครงการกีฬามวลชนสู้ท้องถิ่น 11 อำเภอประจำปี 66 ประเดิมอ.หนองใหญ่

อบจ.ชลบุรีจัดโครงการกีฬามวลชนสู้ท้องถิ่น 11 อำเภอประจำปี 66 ประเดิมอ.หนองใหญ่ นายวิทยา คุณ…

Read More