โรงพยาบาลสมเด็จฯ จัดโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพเชิงรุกตรวจสุขภาพก่อนที่จะเกิดโรคต่างๆ พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำ ในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคภัย

โรงพยาบาลสมเด็จฯ จัดโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพเชิงรุกตรวจสุขภาพก่อนที่จะเ…

Read More

จ.นครนายก : กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “หมอบาทเดียว” และกิจกรรมไลออนส์บริการ ให้การช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล

จ.นครนายก : กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “หมอบาทเดียว” และกิจกรรมไลออนส์บริการ ให้การช่วยเห…

Read More

จ.นครนายก : ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยหน่วยงานและภาคีเครือข่ายประสานความร่วมมือและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

จ.นครนายก : ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยหน่วยงานแ…

Read More