จ.นครนายก : มูลนิธิกาญจนบารมี จัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดนครนายก

จ.นครนายก : มูลนิธิกาญจนบารมี จัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซ์เรย์เต้านมเคลื่อน…

Read More

ชลบุรี #อบจ.ชลบุรี จัดอบรม “การป้องกันและควบคุมโรคในโรงเรียนสังกัดฯ” สร้างความเข้าใจ-ความร่วมมือการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในสถานศึกษา

ชลบุรี #อบจ.ชลบุรี จัดอบรม “การป้องกันและควบคุมโรคในโรงเรียนสังกัดฯ” สร้างความเข้าใจ-ความร…

Read More

จ.นครนายก : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และให้ทุกคนปลอดภัยก้าวผ่านโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน

จ.นครนายก : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น เพ…

Read More

#ชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านสวนให้ความรู้โรคในชุมชน เพื่อเตรียมมาตรการป้องกัน

#ชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านสวนให้ความรู้โรคในชุมชน เพื่อเตรียมมาตรการป้องกัน เมื่อวันอังคารที่…

Read More

จ.นครนายก : สกสค.จังหวัดนครนายก ให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจกและตรวจแอนติเจนหาเชื้อโควิค-19 บริการเพื่อนครู และหน่วยงานอื่นที่ใช้สิทธิ์จ่ายตรงในพื้นที่จังหวัดนครนายก

จ.นครนายก : สกสค.จังหวัดนครนายก ให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจกและตรวจแอนติเจนหาเชื้อโควิค-19…

Read More