ชลบุรี-พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่ง-รับมอบระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโครงการเคหะชุมชนฯ จังหวัดชลบุรี บ่อวิน ระยะที่ 1 – 2

ชลบุรี-พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่ง-รับมอบระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโครงการเคหะชุมชนฯ จังหวัดชลบุรี บ่อวิน ระยะที่ 1 – 2

https://youtu.be/nsIRHrKCzYM

เมื่อ10.00น.ของวันที่ 16 มีนาคม การเคหะแห่งขาติร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จังหวัดชลบุรีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่ง-รับมอบ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการเหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี บ่อวิน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิ์ณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ชลบุรี บ่อวิน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ก่อสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 739 หน่วย ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยครบทุกหน่วยแล้ว การเคหะแห่งชาติจึงได้มอบโอนทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ประกอบด้วย ถนนและทางเท้าใน โครงการท่อระบายน้ำ บ่อพักพร้อมส่วนควบ ไฟฟ้าสาธารณะ สวนสาธารณะ และสนามเด็กเล่น เป็นต้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินเข้ามาดูแล บริหารจัดการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ภายโครงการ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพัฒนาชุมขนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมขน ตลอดจนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว-ไพโรจน์ วรนุช/ฐานภัทร อะเวลา ( เอก ชลนิวส์) นภชนก เหมือนนามอญ ผู้อำนวยการชลนิวส์ ทีวี online รายงานจากศูนย์ข่าวชลนิวส์ ทีวี online 8/68 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 087-6142444

Related posts