ชลบุรี-“นายกจำเนียร” พร้อมข้าราชการ พนักงาน อบต.เขาไม้แก้ว ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

ชลบุรี-“นายกจำเนียร” พร้อมข้าราชการ พนักงาน อบต.เขาไม้แก้ว ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย


วันนี้ (18 มี.ค 66) เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2566

เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของไทย และด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ได้นำไปสู่การพัฒนารูปแบบการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น ในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ของทุกจังหวัดในประเทศไทย และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทยโดยกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา


ภาพ/ข่าว-ฐานภัทร อะเวลา ( เอก ชลนิวส์) นภชนก เหมือนนามอญ ผู้อำนวยการชลนิวส์ ทีวี online รายงานจากศูนย์ข่าวชลนิวส์ ทีวี online 8/68 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 087-6142444

Related posts