ชลบุรี-อบต.บ่อวินจัดประชุมโครงการสวัสดิการเพื่อชุมชน

ชลบุรี-อบต.บ่อวินจัดประชุมโครงการสวัสดิการเพื่อชุมชน

เมื่อเวลา09.00น.ของวันที่19 มี.ค.ที่อาคารอเนกประสงค์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกอบต.บ่อวินพร้อมคณะและผู้บริหารสมาชิกร่วมเปิดประชุมโครงการสวัสดิการเพื่อชุมชน โดยมีสมาชิกโครงการจาก หมู่ที่3 หมู่ที่4 หมู่ที่6และหมู่ที่7 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานสมาชิกจำนวน77ทุน โดยกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นการออมเงินวันละ 1บาท ต่อวันต่อคน ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชีวิตให้ความอยู่ดีมีสุขอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทรพึ่งพาอาศัยกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันการให้สมาชิกออมวันละบาทนับเป็นกุศลโลบาย “ลดรายจ่ายวันละบาท” ทั้งให้การออมเงินเป็นการออมความดี ออมสัจจะเพราะทุกคนต้องซื่อสัตย์ที่จะเก็บเงินออมวันละบาท

ด้วยความมุ่งมั่นทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นเสมือนพระบิดาของปวงชนชาวไทยจึงเป็นที่มาของ “ออมเพื่อพ่อ ทำความดีเพื่อพ่อ” การออมสัจจะรู้จักกันในนาม “ออมหมู” เพราะปี 2550 เป็นปีมหามงคลเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา และตรงกับปีกุน ทางกองทุนได้แจกกระปุกออมสินหมูให้กับสมาชิกเพื่อสะสมเงินวันละ 1 บาท เพื่อสะสมให้กรรมการในแต่ละเดือน เวลาผ่านไป 1 ปี ได้ปรับเงินออมเป็นเงินสวัสดิการ หลังจากนั้นก็กลับมาดูศักยภาพของเราว่าจะทำได้ขนาดไหนที่สำคัญเราต้องการสร้างความเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงต่อสมาชิกเงินออมสร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาชิกในการมี ส่วนร่วม สร้างประโยชน์โดยตรงจากการออมเงินให้กับสมาชิกเป็นการจัดสวัสดิการที่เสมือน “การให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”

 

ภาพ/ข่าว-ไพโรจน์ วรนุช/ฐานภัทร อะเวลา ( เอก ชลนิวส์) นภชนก เหมือนนามอญ ผู้อำนวยการชลนิวส์ ทีวี online รายงานจากศูนย์ข่าวชลนิวส์ ทีวี online 8/68 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 087-6142444

Related posts